Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Hizmet Standartları Tablosu

 
HAYRABOLU İLÇESİ
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
1
GIDA YARDIMI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3.Başvuru sahibi ve eşininNüfus Cüzdanlarının Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
4-Nüfus Kayıt Örneği (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
5- Başvuru sahibi ve eşinin var ise Yeşil kart fotokopileri (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
6- Bir adet resim (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
10 GÜN (Gıda yardımının devamı için yapılan başvurularda)
2
YAKACAK YARDIMI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3.Başvuru sahibi ve eşininNüfus Cüzdanlarının Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
4-Nüfus Kayıt Örneği (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
5- Başvuru sahibi ve eşinin var ise Yeşil Kart fotokopileri (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
6- Bir adet resim (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
     10 GÜN (Yakacak yardımının devamı için yapılan başvurularda)
3
BARINMA YARDIMI
         (İNŞAAT)        
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3.Başvuru sahibi ve eşininNüfus Cüzdanlarının Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
4- Nüfus Kayıt Örneği (ilk defa başvuru yapılıyorsa
5- Başvuru sahibi ve eşinin var ise Yeşil Kart fotokopileri (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
6- Bir adet resim (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
7- Barınma ihtiyaç Raporu/Varsa hasar tespit Raporu
8-Tapu
9- İnşaat Yapı ruhsatı
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
10 GÜN (Kira yardımının devamı için yapılan başvurularda)
4
SOSYAL DESTEK YARDIMLARI (Bir Defaya Mahsus Para/ Periyodik Nakit)
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
4-Nüfus Kayıt Örneği (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
5- Başvuru sahibi ve eşinin var ise Yeşil Kart fotokopileri (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
6- Bir adet resim (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
 
 30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
 10 GÜN (Sosyal destek yardımının devamı için yapılan başvurularda)
5
EĞİTİM YARDIMI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
4.Nüfus Kayıt Örneği (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
5- Başvuru sahibi ve eşinin var ise Yeşil Kart fotokopileri (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
6- Bir adet resim (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
7-Öğrenci Belgesi
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
 10 GÜN (Eğitim yardımının devamı için yapılan başvurularda)
 
 
 
 
6
 
 
 
SAĞLIK YARDIMI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2 Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi var ise Yeşil kart fotokopisi (İlk defa başvuruluyorsa)
4-Nüfus Kayıt Örneği (İlk defa başvuruluyorsa)
5- Sağlık Kurulu Raporu
6-Bir adet resim (İlk defa başvuruluyorsa)
 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
30 GÜN (Tıbbi Malzeme alımında)
     10 GÜN (Sağlık yardımının devamı için yapılan başvurularda)
7
ŞARTLI NAKİT EĞİTİM YARDIMI      
        (ŞNT)
1. SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu(İlk defa yapılan başvuruluyorsa)
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi , var ise Yeşil kart fotokopisi (İlk defa  başvuruluyorsa)
3. Öğrenci Belgesi
4. Çocukların Kimlik Fotokopisi , var ise Yeşil kart fotokopisi (İlk defa başvuruluyorsa)
5-Nüfus Kayıt örneği (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
6- Bir adet resim (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
.
14 GÜN
Başvurular 15 Ağustos-15 Ekim tarihleri arasında  alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir
8
ŞARTLI  NAKİT SAĞLIK YARDIMI  
        (ŞNT)
1. SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi ,var ise Yeşil kart fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
 3. Çocukların Kimlik Fotokopisi var ise Yeşil kart fotokopileri (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
 
5-Nüfus Kayıt örneği (İlk defa başvuruluyorsa)
6- Bir adet resim (İlk defa başvuruluyorsa)
 
14 GÜN
Başvurular 15 Ağustos-15  Ekim tarihleri arasında  alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir
 
 
9
ÖZÜRLÜ YARDIMI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2 Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi var ise Yeşil kart fotokopisi (İlk defa başvuruluyorsa)
4-Nüfus Kayıt Örneği (İlk defa başvuruluyorsa)
5- Sağlık Kurulu Raporu
6-Bir adet resim (İlk defa başvuruluyorsa)
 
10 GÜN
10
AFET DESTEKLERİ(Deprem,Yangın,Sel vb.)
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
Hasar tespit raporu/Yangın raporu vb.
5-Nüfus kayıt örneği
6-Bir adet resim
10 GÜN
11
PROJE DESTEKLER(GEÇİ Cİ İSTİHDAM PROJELERİ, İSTİHDAM EĞİTİM PROJELERİ ve SOSYAL HİZMET PROJELERİ)İ
1. Fayda sahibi başvuru formu
2. Proje hazırlama formatı
3. Proje başvuru formu
4-Kimlik fotokopisi
5-Nüfus kayıt örneği
6- 1 adet resim
7-Yeşil kartı var ise fotokopisi
 
Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
 
30 GÜN
12
 
PROJE
DESTEKLERİ (GELİR GETİRİCİ PROJELER)                      
1. Fayda sahibi başvuru formu
2. Proje hazırlama formatı
3. Proje başvuru formu
4.Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi
5-Nüfus kayıt örneği
6-Yeşil kartı var ise fotokopisi
7-1 adet resim
8- Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık, diploma, sertifika, referans mektubu vs.)
 
Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karara bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
 
30 GÜN
Kaynak: Admin Tarih: 11.3.2012

( 1 ) Sayfa : 1